• +421 905 899 426
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30

Online kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky lekcia 2

Dobrý deň. Po týždni pauzy Vás opäť vítam pri našom pravidelnom online-kurze nemčiny zameraného najmä na opatrovateľky a opatrovateľov v Nemecku. Keďže táto výuka je orientovaná momentálne najmä na začiatočníkov, snáď nám tie zdatnejšie z Vás prepáčia, že väčšina učiva je pre ne už dávno známa. Ako sa ale hovorí, opakovanie je matka múdrosti, takže dúfam, že s nami zotrváte aj do ďalších lekcií, ktoré sa budú venovať hlavne konkrétnym situáciám, ktoré počas Vašej pracovnej cesty môžu nastať a slovnej zásobe pri nich potrebnej. Počas minulého týždňa sme sa naučili nemeckú výslovnosť a abecedu. Ako už vieme, nemčina je unikátna aj tým, že podstatné mená sa píšu výhradne s veľkým písmenom na začiatku.  Dnes sa dozvieme, ako ich v nemčine skloňovať a funkciu členov, ktoré pred nimi stoja. Tiež sa naučíme základné pozdravy, keďže tými sa začína snáď každý rozhovor. 


Online kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky lekcia 2

Podstatné mená a osobné zámená

Každé podstatné meno v nemčine má pri sebe člen, ktorý určuje rod, číslo a pád podstatného mena. Rovnako ako slovenčina, aj nemčina rozlišuje tri rody, nie vždy sa však zhodujú. Zatiaľ čo v slovenčine pod. mená môžeme ohýbať, v nemčine je tomu tak len v určitých prípadoch. K tomu nám slúžia práve členy.

Členy

Poznáme: 

Určité členy

der, die, das

Neurčité členy

ein, eine, ein

 Neurčitý člen použijeme, ak ide o nám neznámu, bližšie neurčenú osobu alebo vec.

 Určitý člen použijeme, ak sa jedná o vec alebo osobu známu.

 Príklad:

Ak hovoríme o veci prvý raz, použijeme člen neurčitý

Luisa hat ein Buch. (Luisa má knihu)

Keď už vec spomíname druhý raz, použijeme člen určitý

Das Buch ist interessant. (Kniha je zaujímavá)


Skloňovanie podstatných mien v nominatíve a akuzatíve

 

 

určitý člen

neurčitý člen

 

muž. rod

žen. rod

str. rod

mn. Č.

muž.r.

žen.r.

str.r.

N

  (kto? čo?)

der

die  

das

die

ein 

     eine

    ein           

 

Ten

to

tie, tí

nejaký

nejaká

nejaké

A

(koho? Čo?)

Den

die  

das

die

einen

eine                   

ein

 

Toho

tú 

to

tie, tých 

nejakého

nejakú

nejaké

 

Príklady:

Das ist ein Herr. Der Herr heißt Müller. (To je nejaký pán. Ten pán sa volá Müller.)

Das ist eine Frau. Die Frau heißt Müller. (To je nejaká pani. Tá pani sa volá Müller.)

Das ist ein Kind. Das Kind spielt. (To je  nejaké dieťa. To dieťa sa hrá.)

Ich habe einen Sohn. Ich besuche den Sohn. (Mám  jedného syna. Navštívim syna.)

Ich habe eine Tochter. Ich besuche die Tochter. (Mám jednu dcéru. Navštívim dcéru.) 

Ich habe ein Kind. Ich besuche das Kind. (Mám jedno dieťa. Navštívim dieťa.)

 

Pomocné sloveso haben (= mať) sa viaže spravidla s členom vo 4. páde – Akuzatíve, na ktorý sa pýtame pádovou otázkou koho? Čo?. Tvorbe slovies sa budeme bližšie venovať v ďalšej lekcii budúci týždeň.


Vynechávanie člena

V niektorých prípadoch sa člen pred podstatné meno nepíše:

  • • Ak je v jednotnom čísle neurčitý člen, v množnom čísle nie je.  Hier steht ein Haus. Hier stehen Häuser. (Tu stojí dom. Tu stoja domy.)
  • • Pred osobnými vlastnými menami. Ich warte auf Peter. (Čakám na Petra.)
  • • Mená miest, krajín a svetadielov, v prípade, že sú stredného rodu. Ich arbeite in Wien. (Pracujem vo Viedni.)
  • • Pred abstraktnými podstatnými menami. Wer hat Hunger? (Kto je hladný? – doslovne: kto má hlad?)
  • • Ak oslovujeme. Liebe Damen und Herren. (Milé dámy a páni.)
  • • Pred nápismi, nadpismi, atď. Eingang. (Vchod, vjazd.)
  • • Pri ustálených slovných spojeniach. Eva ist zu Hause. (Eva je doma.) 
  • • Po als, ohne, pri predložkovej väzbe s von, ktorá nahradzuje 2. pád. Judita arbeitet in Deutschland als Pflegerin. (Judita pracuje v Nemecku ako opatrovateľka.)

Slovná zásoba - Pozdravy 

Pozdrav je azda to prvé, čo by ste sa mali v cudzom jazyku naučiť. Rodení hovoriaci v akejkoľvek krajine vždy ocenia, ak budete hovoriť ich jazykom. Aj u úplného začiatočníka, ktorý sa snaží a je jedno, že viete iba pár slov. Dôležité je nebáť sa rozprávať.

 

Guten Morgen!          Dobré ráno!                           

Grüß dich!                  Zdravím ťa!

Guten Tag!                 Dobrý deň!    

Grüß Gott!                  Pozdrav Pán Boh!

Guten Abend!            Dobrý večer!   

Auf Wiedersehen!      Dovidenia!

Gute Nacht!                Dobrú noc!       

Auf Wiederhören!      Dopočutia!

Hallo!                          Ahoj! (pri stretnutí) 

Bis bald!                     Do skorého videnia!

Tschüss!                      Ahoj! (pri lúčení)                   

Bis später. Bis dann   Uvidíme sa neskôr

ja                                 áno                                         

nein                             nie

aus                               z, zo

wie?                            ako?   

wer?                            kto?                                        

was?                            čo?

das                              to                                           

das ist                         to je

und                             a                                             

schlecht                      zle

etwas                          niečo                                      

sehr                             veľmi

schlecht                      zle                                          

gut                              dobre

Wie geht es Ihnen?    Ako sa máte?                         

Wie geht es dir?         Ako sa máš?           

Wer sind Sie?             Kto ste (Vy)?                          

Wer bist du?               Kto si (ty)?

Stellen Sie sich vor!   Predstavte sa                         

Woher kommen Sie? Odkiaľ pochádzate?

Wie heißt du?             Ako sa voláš?                                     

e Schweiz                    Švajčiarsko

Ich heiße ...                 Volám sa                                

s Österreich                Rakúsko

Mein Name ist ...       Moje meno je ...                    

s Deutschland            Nemecko

Ich  bin ...                    Ja som …                                

e Tschechien               Česko

Vorname                     krstné meno                          

e Slowakei                  Slovensko

Familienname            priezvisko                              

aus der Slowakei        zo Slovenska


Dnešná lekcia bola zameraná na podstatné mená v nemčine a ich členy. Tiež sme sa naučili pozdraviť. Na budúci týždeň pre Vás máme prichystané slovesá a osobné zámená. Tešíme sa na Vás budúci týždeň a Bis bald!

{fastsocialshare}

Používame cookies, aby sme pre Vás mohli zlepšit naše služby

Chcem vedieť viac

Rozumiem!

Kontakt

Najnovšie ponuky práce

Chcete dostávať pracovné ponuky ako aj ďalší zaujímavý obsah na Vašu emailovú adresu?

Invalid Input
© 2021 Alses s.r.o.
facebook_page_plugin