• +421 905 899 426
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30

Online kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky lekcia 12

 Dobrý deň. Dnes sa v našom online kurze nemčiny pre opatrovateľky budeme venovať nepravidelným slovesám v nemčine. Mnohým pri pojme ,,nepravidelné slovesá" vstávajú vlasy dupkom. Preto sme pre Vás zhotovili prehľadnú tabuľku slovies, ktoré sa časujú nepravidelne. Dúfame, že Vám učenie uľahčí. V prípade záujmu si tento prehľad môžete napríklad vytlačiť a dať na viditeľné miesto, aby ste si slovesá mohli denne opakovať. Nenadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. V slovnej zásobe sa tento týždeň naučíme, ako pomenovať základné potraviny. Máte nejaké vlastné tipy na ľahšie zapamätanie si slovnej zásoby alebo gramatiky? Budeme radi, ak sa s nami o ne v komentároch podelíte.

Online kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky lekcia 12

Nepravidelné slovesá v nemčine

Pri nepravidelných slovesách v nemčine nám neostáva nič iné, ako sa ich tvary naučiť naspamäť. Mnohé z nich sa však používajú tak často, že sa Vám vryjú do pamäti nenásilným spôsobom.

Keďže niektoré z nepravidelných slovies majú iný tvar aj v 3. osobe jednotného čísla, budeme tento tvar uvádzať v zátvorke pri neurčitku (v tomto prípade sme použili ako príklad mužský rod, samozrejme tvar platí aj pre ženský a stredný). Slovesá sú zoradené abecedne.

 

Preklad                       Neurčitok                                Präteritum                  Perfektum

odbočiť                               abbiegen (er biegt ab)                   er bog ab                            er ist abgebogen

závisieť                                abhängen (er hängt ab)                er hängt ab                        er hat abgehangen

ponúknuť                            anbieten (er bietet an)                  er bot an                            er hat angeboten

začať                                   anfangen (er fängt an)                  er fing an                            er hat angefangen

zastaviť                               anhalten (er hält an)                      er hielt an                          er hat angehalten

zatelefonovať                    anrufen (er ruft an)                        er rief an                            er hat angerufen

obliecť                                 anziehen (er zieht an)                    er zog an                            er ist angezogen

vstať                                    aufstehen (er steht auf)                er stand auf                       er ist aufgestanden

nachádzať sa                     befinden sich (er befindet sich)  er befand sich                   er hat sich befunden

začať                                   beginnen (er beginnt)                    er began                             er hat begonnen

dostať                                 bekommen (er bekommt)            er bekam                            er hat bekommen

vlastniť                                besitzen (er besitzt)                        er besaß                             er hat besessen

prosiť                                   bitten (er bittet)                              er bat                                  er hat gebeten

zostať                                  bleiben (er bleibt)                           er blieb                               er ist geblieben

zlomiť                                  brechen (er brecht)                        er brach                              er ist gebrochen

priniesť                                bringen (er bringt)                          er brachte                          er hat gebracht

myslieť                                denken (er denkt)                           er dachte                            er hat gedacht

smieť                                   dürfen (er darf)                               er durfte                             er hat gedurft

pozvať                                 einladen (er lädt ein)                     er lud ein                            er hat eingeladen

nastúpiť                              einsteigen (er steigt ein)               er stieg ein                         er ist eingestiegen

odporučiť                           empfehlen (er empfiehlt)             er empfahl                         er hat empfohlen

rozhodnúť                          entscheiden (er entscheidet)       er entschied                       er hat entschieden

vychovávať                        erziehen (er erzieht)                       er erzog                              er hat erzogen

jesť                                       essen (er isst)                                   er aß                                   er hat gegessen

riadiť (auto, lyže)              fahren (er fährt)                              er fuhr                                 er ist gefahren

spadnúť                               fallen (er fällt)                                 er fiel                                  er ist gefallen *

dívať sa na TV                   fernsehen (er sieht fern)               er sah fern                         er hat ferngesehen

nájsť                                    finden (er findet)                            er fand                                er hat gefunden

letieť                                    fliegen (er fliegt)                             er flog                                 er ist geflogen

dať                                       geben (er gibt)                                 er gab                                 er hat gegeben

páčiť sa                               gefallen (er gefällt)                         er gefiel                              er hat gefallen *

ísť                                         gehen (er geht)                                er gang                               er ist gegangen

platiť (pravidlo)                 gelten (er gilt)                                  er galt                                 er hat geholten

užívať (si)                            genießen (er genießt)                    er genoss                           er hat genossen

vyhrať                                  gewinnen (er gewinnt)                  er gewann                          er hat gewonnen

mať                                      haben (er hat)                                  er hatte                              er hat gehabt

držať                                    halten (er hält)                                er hielt                                er hat gehalten

volať sa                               heißen (er heißt)                             er hieß                                er hat geheißen

pomôcť                               helfen (er hilft)                                er half                                 er hat geholfen

poznať                                 kennen (er kennt)                           er kannte                            er hat gekannt

prísť                                     kommen (er kommt)                      er kam                                er ist gekommen

môcť                                    können (er kann)                            er konnte                           er hat gekonnt

nechať                                 lassen (er lässt)                               er ließ                                 er hat gelassen

bežať                                   laufen (er läuft)                               er lief                                  er ist gelaufen

trpieť                                   leiden (er leidet)                             er litt                                   er hat gelitten

čítať                                     lesen (er liest)                                  er las                                   er hat gelesen

ležať                                    liegen (er liegt)                                er lag                                   er hat gelegen

vziať                                     nehmen (er nimmt)                        er nahm                              er hat genommen

menovať                             nennen (er nennt)                           er nannte                           er hat gennant

radiť                                     raten (er rät)                                    er riet                                  er hat geraten

volať                                    rufen (er ruft)                                  er rief                                  er hat gerufen

svietiť                                  scheinen (es scheint)                     es schien                            er hat geschienen

strkať                                   schieben (er schiebt)                      er schob                             er hat geschoben

spať                                     schlafen (er schläft)                       er schlief                            er hat geschlafen

zatvoriť                               schließen (er schließt)                   er schloß                            er hat geschlossen

písať                                    schreiben (er schreibt)                  er schrieb                           er hat geschrieben

kričať                                   schreien (er schreit)                       er schrie                             er hat geschrien

plávať                                  schwimmen (er schwimmt)          er schwamm                      er ist geschwommen

vidieť                                   sehen (er sieht)                               er sah                                  er hat gesehen

poslať                                  senden (er sendet)                         er sendete                         er hat gesendet            

byť                                       sein (er ist)                                        er war                                 er ist gewesen

spievať                                singen (er singt)                                             er sang                                er ist gesungen

sedieť                                  sitzen (er sitzt)                                 er saß                                  er hat gesessen

hovoriť                                sprechen (er spricht)                      er sprach                            er hat gesprochen

stáť                                      stehen (er steht)                             er stand                              er hat gestanden

kradnúť                               stehlen (er stiehlt)                          er stahl                               er hat gestohlen

zomrieť                               sterben (er stirbt)                           er starb                               er ist gestorben

hádať sa                             sich streiten (er streitet sich)       er stritt sich                       er hat sich gestritten

nosiť                                    tragen (er trägt)                              er trug                                 er hat getragen

stretnúť                               treffen (er trifft)                              er traf                                 er hat getroffen

piť                                        trinken (er trinkt)                            er trank                               er hat getrunken

učiniť                                   tun (er tut)                                        er tat                                   er hat getan

prerušiť                               unterbrechen (er unterbricht)     er unterbrach                    er hat unterbrochen

baviť                                    unterhalten (er unterhaltet)        er unterhielt                      er hat unterhalten

podniknúť                           unternehmen (er unternimmt)    er unternahm                    er hat untergenommen

zakázať                               verbieten (er verbietet)                 er verbot                            er hat verboten

zabudnúť                            vergessen (er vergisst)                  er vergaß                           er hat vergessen

stratiť, prehrať                  verlieren (er verliert)                     er verlor                             er hat verloren

zmiznúť                               verschwinden (er verschwindet)   er verschwand                  er ist verschwunden

sľúbiť                                   versprechen (er verspricht)          er versprach                      er hat versprochen

rozumieť                             verstehen (er versteht)                 er verstand                        er hat verstanden

navrhnúť                             vorschlagen (er schlägt vor)         er schlug vor                     er hat vorgeschlagen

umývať                                waschen (er wäscht)                      er wusch                             er hat gewaschen

ukázať                                 zeigen (er zeigt)                               er zieg                                 er hat geziegen

ťahať                                   ziehen (er zieht)                              er zog                                  er hat gezogen

 

* Všimnite si, že slovesá fallen a gefallen majú rovnaký tvar minulého príčastia. Významovo ich odlišujeme vďaka pomocným slovesám, na ktoré sa viažu. 


Slovná zasoba potraviny

s Fleisch                      mäso

s Rindfleisch               hovädzie

s Schweinefleisch       bravčové

r Speck                         slanina

s Hähnchen                kuracie

r Käse                          syr

e Milch                        mlieko

r Joghurt                     jogurt

e Butter                      maslo

e Pommes                   hranolky

r Reis                           ryža

die Nudel (-n)             cestoviny

r Tee                            čaj

r Kaffee                       káva

r Honig                        med

r Thunfisch                 tuniak

e Sardelle (-n)             sardinka

r Lachs (-e)                  losos

s Öl                              olej

s Brot                          chleba

 

 

Používame cookies, aby sme pre Vás mohli zlepšit naše služby

Chcem vedieť viac

Rozumiem!

Kontakt

Najnovšie ponuky práce

Chcete dostávať pracovné ponuky ako aj ďalší zaujímavý obsah na Vašu emailovú adresu?

Invalid Input
© 2021 Alses s.r.o.
facebook_page_plugin