• +421 905 899 426
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30

Online kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky lekcia 14

V dnešnej lekcii sa budeme venovať záporu v nemeckom jazyku. Používanie záporu je jedným z najčastejších gramatických javov v každom jazyku. Zápor v nemčine sa tvorí veľmi jednoducho. Slovná zásoba dnes bude orientovaná na štúdium. Možno ste už školské lavice opustili dávno, budúci zamestnávateľ sa Vás ale isto bude pýtať, aké vzdelanie ste dosiahli. Ak sa budete vedieť nemecky dobre predstaviť a prezentovať, priblížite sa opäť o krok bližšie k práci opatrovateľky v nemecky hovoriacich krajinách. Dúfame, že sa s Vami uvidíme pri ďalšej lekcii. Bis bald!

Online kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky lekcia 14

Všimli ste si už na našom webe novinku v podobe možnosti odoberať náš online kurz nemčiny pre opatrovateľky pravidelne a úplne zdarma na Váš email? Nie vždy máte k dispozícii pripojenie k internetu, vďaka možnosti stiahnuť si všetky lekcie vo formáte pdf, si ich budete môcť prezrieť kdekoľvek na väčšine zariadení alebo si ich vytlačiť a mať ich po ruke v papierovej verzii. 

 Zápor v nemčine

Pri tvorení záporu používame v nemčine hneď viacero označení, v závislosti od významu. Dôležité je, že vo vete môže byť iba jedna negácia.

V nemčine vieme vyjadriť negáciu takto:       nein (nie)

                                                                        nicht (nie)

                                                                        nichts (nič)

                                                                        nie, niemals, niemmer (nikdy)

                                                                        kein (žiaden)

                                                                        keinmal (ani jeden raz)

                                                                        keinesfalls (v žiadnom prípade)

                                                                        niemand (nikto)

                                                                        weder-noch (ani- ani)

 

Nein (nie)

Na zisťovaciu otázku odpovedáme zväčša áno, teda ja alebo nie, teda nein. Zápor nein stojí na začiatku vety, je oddelený čiarkou a podporuje zápor, ktorý môže byť vyjadrený v druhej časti  vety.

Príklad:            Bist du zu Hause? Nein, ich bin nicht. (Si doma? Nie, nie som.)

 

Nicht (nie)

Zápor nicht popiera sloveso alebo podstatné meno, ktoré má určitý člen. Môže sa vyskytovať na rôznych miestach vo vete, nikdy však nie na začiatku.

Príklad: Ich bin nicht müde. (Nie som unavená.)

 

Kein (žiaden)

Zápor kein sa používa, keď je pri podstatnom mene člen neurčitý.

Príklad: Sind Sie Rentnerin? Ich bin keine Rentnerin. (Ste dôchodkyňa? Nie som dôchodkyňa.)

 

Ostatné vyjadrenia záporu sa riadia podľa pravidla, že vo vete je len jeden zápor.

Príklad:Niemand ist hier. (Nikto tu nie je.)


Slovná zásoba vzdelanie

s Abitur                                   maturita

e Aufgabe                               úloha

aufhören                                 prestať (niečo robiť)

aufmachen                             otvoriť

aufpassen                               dávať pozor

ausmachen                             vypnúť

falsch                                      zle, nesprávne

s Gebäude                              budova

s Gespräch                              rozhovor

e Gruppe                                skupina

s Heft                                      zošiť

interessant                             zaujímavý

interessieren (sich) für           zaujímať sa o

e Klasse                                   trieda

e Labor                                    laboratórium

sich langweilen                      nudiť sa

langweilig                               nudný

e Lärm                                     hluk

lehren                                     vyučovať

r Lehrer/-in                             učiteľ/ka

lernen                                     učiť sa

lesen                                       čítať

s Lesen                                     čítanie

nötig                                       nutný, potrebný

notwendig                              nutný, potrebný

e Pause                                   prestávka

e Platz                                     miesto

prüfen                                     skúšať (v škole)

e Prüfung                                skúška (v škole)

r Punkt                                    bod

richtig                                     správne

schreiben                                písať

e Schule                                  škola

schwach                                  slabý

schwer                                     ťažký

schwierig                                náročný

e Seite                                     strana

s Semester                              semester

s Unterricht                            vyučovanie

unterrichten                           vyučovať

s Versuch                                pokus

versuchen                               skúsiť

s Wahl                                     voľba

wählen                                    voliť, vyberať

s Wort                                     slovo

füllen                                      vyplniť

e Sache                                   věc      

s Wörterbuch                         slovník

s Fach                                      obor, predmet

e Fremdsprache                     cudzia reč

e Grundschule                         základná škola

s Gymnasium                         gymnázium

e Berufschule                         stredná odborná škola

e Privatschule                         súkromná škola

e Hochschule                          vysoká škola

e Universität/ Uni                  univerzita

 

Používame cookies, aby sme pre Vás mohli zlepšit naše služby

Chcem vedieť viac

Rozumiem!

Kontakt

Najnovšie ponuky práce

Chcete dostávať pracovné ponuky ako aj ďalší zaujímavý obsah na Vašu emailovú adresu?

Invalid Input
© 2021 Alses s.r.o.
facebook_page_plugin