Nedostatek personálu?

Proč zaměstnávat zkušené lékaře/ky, nebo zdravotní sestry i z Ukrajiny?

1

Rychlost a flexibilita

Rozsáhlá databáze aktuálních specialistů. Díky našim kontaktům můžeme zajistit lékaře/ku, či zdravotní sestru okamžitě, nebo do dvou týdnů, pokud požadovaného odborníka právě nemáme v databázi.

2

Dlouhodobé řešení

Vybraní uchazeči jsou ochotni dlouhodobě pracovat v Čechách i v méně atraktivních lokalitách pro tuzemské zaměstnance a usadit se zde s rodinou.

3

Vysoká motivace

Současná situace na Ukrajině i výše platu je pro ně motivující.

4

Jazyková príprava

Lekáry, zdravotné sestry a ostatný zdravotnícký personál absolvujú intenzívny online kurz slovenského jazyka

Proč spolupracovat právě s námi?

 • Budeme Vaše externé personálne oddelenie počas celého procesu
 • Intenzívna jazyková a kultúrna príprava kandidátov
 • Nábor kvalifikovaných a zkušených lékařů/ek a zdravotních sester během několika dní
 • Vybrané uchazeče společně vybereme a schválíme podle Vašich požadavků. Zajistíme pohovor a překladatele, v případě potřeby .
 • Zabezpečíme nostrifikáciu a všetky povolenia k výkonu odbornej praxe v prípade cudzincov
 • V případě potřeby zajišťujeme výuku češtiny pro jednotlivé lékaře/ky a zdravotní sestry.

Kdo jsme?


Agentura ALSES je personální agentura, která vznikla v roce 1996 a již 26 let poskytuje personální služby v oblasti zdravotnictví. Pracujeme na základě Povolení k zprostředkování práce v zahraničí vydaného Ústředím práce, sociálních věcí a rodiny v Bratislavě.

Patříme mezi TOP 10 agentur na Slovensku v počtu zajištěných míst pro naše uchazeče. V roce 2011 získala naše společnost jako jedna z 10 nejlepších slovenských personálních agentur ocenění "Recruit Rank" za kvalitní výuku a výběr uchazečů o zaměstnání.

Ako to funguje?

 • Výber kandidátov a zaslatie životopisov v slovenskom jazyku
 • Absolvovanie online pohovorov so zdravotnými sestrami za pomoci prekladateľa, ktorého zabezpečíme
 • Vybraným uchádzačom pomôžeme s uznaním vzdelania, prekladom dokumentov
 • Doba posúdenia žiadosti Ministerstvom školstva je 2 mesiace, počas tejto doby absolvujú zdravotné sestry intenzívny online kurz slovenského jazyka
 • Po posúdení žiadosti ministerstvom, kde ministerstvo posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie, splňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek vyžadovaných v SR.
 • Po uznaní dokladu o vzdelaní pre zdravotnícke povolania môže žiadateľ vykonávať dočasnú odbornú stáž . Inštitút dočasnej odbornej stáže zaviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR v § 30a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dočasná odborná stáž umožňuje výkon odborných pracovných činností stážistom pod odborným dohľadom kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Ministerstvo školstva pri podaní úplnej žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní z tretích štátov pre zdravotnícke povolania urýchlene vydáva rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní, ak je predložený doklad o vzdelaní, ktorý preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Po získaní rozhodnutia o uznaní dokladu môže žiadateľ požiadať o vykonávanie dočasnej odbornej stáže. Podmienky na vykonávanie dočasnej odbornej stáže stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR zdroj
 • Počas vykonávania odbornej stáže zdravotné sestry pracujú vo vašej nemocnici a naďalej pokračujú s online vyučbou slovenského jazyka ,ktoré budú prispôsobené ich pracovnej dobe v nemocnic
 • Zdravotné sestry prihlásime na na vykonanie doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní vzdelania na uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Termíny na rok 2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) s termínom 13.10.2022. Po vykonaní doplňujúcej skúšky rozhoduje príslušný orgán o uznaní odbornej kvalifikácie do 1 mesiaca.
 • Nový personal s Vami pracovnú zmluvu s viazanosťou odpracovať minimálne 1 rok

Aktuálný počet registrovaných zdravotníkov

Lekárov

Stomatógov

Fyzioterapeutov

Zdravotných sestier

Potřebujete do svého týmu zkušené lékaře/ky nebo
zdravotní sestry? Přesně od toho tu jsme!

Zanechte nám své kontaktní údaje a my se s Vámi spojíme:

Kdo jsme?


Agentura ALSES je personální agentura, která vznikla v roce 1996 a již 26 let poskytuje personální služby v oblasti zdravotnictví. Pracujeme na základě Povolení k zprostředkování práce v zahraničí vydaného Ústředím práce, sociálních věcí a rodiny v Bratislavě.

Patříme mezi TOP 10 agentur na Slovensku v počtu zajištěných míst pro naše uchazeče. V roce 2011 získala naše společnost jako jedna z 10 nejlepších slovenských personálních agentur ocenění "Recruit Rank" za kvalitní výuku a výběr uchazečů o zaměstnání.