Nedostatok personálu?

Prečo zamestnať skúsených lekárov, alebo zdravotné sestry aj z Ukrajiny?

1

Rýchlosť a flexibilita

Veľká databáza aktúalných špecialistov. Vďaka naším kontaktom Vám vieme zabezpečiť lekára, alebo zdravotnú sestru ihneď, alebo do 2 týždňov, pokiaľ ho nemáme práve v databáze

2

Dlhodobé riešenie

Vybraní uchádzači sú ochotní pracovať dlhodobo na Slovensku aj v menej atraktívných lokalitách pre tuzemských zamestnancov a usadiť sa tu spolu s rodinami

3

Vysoká motivácia

Terajšia situácia na Ukrajine ako aj mzda je pre nich motivujúca, pretože je vyššia ako na Ukrajine.

4

Jazyková príprava

Lekáry, zdravotné sestry a ostatný zdravotnícký personál absolvujú intenzívny online kurz slovenského jazyka

Prečo spolupracovať práve s nami?

 • Budeme Vaše externé personálne oddelenie počas celého procesu
 • Intenzívna jazyková a kultúrna príprava kandidátov
 • Nábor kvalifikovaných a skúsených lekárov a zdravotných sestier v priebehu niekoľkých dní
 • Vybraných uchádzačov si spoločne vyberieme a schválime podľa požiadavok. Zabezpečíme pohovor a prekladateľa, v prípade potreby
 • Zabezpečíme nostrifikáciu a všetky povolenia k výkonu odbornej praxe v prípade cudzincov
 • Zabezpečíme výuku slovenského jazyka pre jednotlivých lekárov a zdravotné sestry v prípade potreby

Kto sme?


Agentúra ALSES je personálnou agentúrou, ktorá vznikla v roku 1996 a už 26 poskytuje personálne služby v oblasti zdravotníctva p. Pracujeme na základe Povolenia na sprostredkovanie práce v zahraničí, vydaného Ústredím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Patríme k TOP 10 agentúram v rámci Slovenska v počte zabezpečených miest pre našich uchádzačov. V roku 2011 získala naša spoločnosť ocenenie „ Recruit Rank“ ako ja jedná z 10 slovenských ocenených personálnych spoločností kvôli kvalitnej lekcii a výberu uchádzačov o zamestnanie.

Ako to funguje?

 • Výber kandidátov a zaslatie životopisov v slovenskom jazyku
 • Absolvovanie online pohovorov so zdravotnými sestrami za pomoci prekladateľa, ktorého zabezpečíme
 • Vybraným uchádzačom pomôžeme s uznaním vzdelania, prekladom dokumentov
 • Doba posúdenia žiadosti Ministerstvom školstva je 2 mesiace, počas tejto doby absolvujú zdravotné sestry intenzívny online kurz slovenského jazyka
 • Po posúdení žiadosti ministerstvom, kde ministerstvo posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie, splňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek vyžadovaných v SR.
 • Po uznaní dokladu o vzdelaní pre zdravotnícke povolania môže žiadateľ vykonávať dočasnú odbornú stáž . Inštitút dočasnej odbornej stáže zaviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR v § 30a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dočasná odborná stáž umožňuje výkon odborných pracovných činností stážistom pod odborným dohľadom kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Ministerstvo školstva pri podaní úplnej žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní z tretích štátov pre zdravotnícke povolania urýchlene vydáva rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní, ak je predložený doklad o vzdelaní, ktorý preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Po získaní rozhodnutia o uznaní dokladu môže žiadateľ požiadať o vykonávanie dočasnej odbornej stáže. Podmienky na vykonávanie dočasnej odbornej stáže stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR zdroj
 • Počas vykonávania odbornej stáže zdravotné sestry pracujú vo vašej nemocnici a naďalej pokračujú s online vyučbou slovenského jazyka ,ktoré budú prispôsobené ich pracovnej dobe v nemocnic
 • Zdravotné sestry prihlásime na na vykonanie doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní vzdelania na uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Termíny na rok 2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) s termínom 13.10.2022. Po vykonaní doplňujúcej skúšky rozhoduje príslušný orgán o uznaní odbornej kvalifikácie do 1 mesiaca.
 • Nový personal s Vami pracovnú zmluvu s viazanosťou odpracovať minimálne 1 rok

Aktuálný počet registrovaných zdravotníkov

Lekárov

Stomatógov

Fyzioterapeutov

Zdravotných sestier

Potrebujete do týmu skúsených lekárov alebo
zdravotné sestry? Presne od toho tu sme!

Zanechajte nám na Vás kontakt a my sa s Vami spojíme:

Kto sme?


Agentúra ALSES je personálnou agentúrou, ktorá vznikla v roku 1996 a už 26 poskytuje personálne služby v oblasti zdravotníctva p. Pracujeme na základe Povolenia na sprostredkovanie práce v zahraničí, vydaného Ústredím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Patríme k TOP 10 agentúram v rámci Slovenska v počte zabezpečených miest pre našich uchádzačov. V roku 2011 získala naša spoločnosť ocenenie „ Recruit Rank“ ako ja jedná z 10 slovenských ocenených personálnych spoločností kvôli kvalitnej lekcii a výberu uchádzačov o zamestnanie.