Zmluva o sprostredkovaní práce- na čo si dať pri jej podpisovaní pozor, má agentúra právo

Published: 02.11.2021 v tipy pre opatrovateľky

Ak ste sa rozhodli, že si prácu, či už doma alebo v zahraničí, nájdete cez personálnu agentúru, budete okrem pracovnej zmluvy podpisovať aj zmluvu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Čo to zmluva o sprostredkovaní je, aké náležitosti má obsahovať a na čo si dať pri jej podpisovaní pozor?

Čo by mala zmluva o sprostredkovaní práce obsahovať?

Zmluva o sprostredkovaní zamestnania za úhradu dohaduje prácu záujemcu o prácu s treťou osobou. Sprostredkovanie práce má právo vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba, v prípade, že splní všetky podmienky ustanovené zákonom. Povolenie na sprostredkovanie vydáva Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na internetových stránkach www.upsvar.sk nájdete zoznam sprostredkovateľov zamestnania s platným povolením.

V zmluve o sprostredkovaní práce by ste mali nájsť nasledujúce údaje:

  • Identifikačné údaje sprostredkovateľa (názov, adresu, identifikačné číslo)
  • Dĺžku trvania pracovného pomeru
  • Druh práce a pracovné podmienky
  • Platové podmienky
  • Spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
  • Rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody

V prípade, že sa chystáte pracovať v zahraničí, je sprostredkovateľ povinný Vás informovať o Vašich právach a povinnostiach súvisiacich s prácou v zahraničí.

Môže si odo mňa agentúra za sprostredkovanie pýtať poplatok?

Nie, nemôže. Sprostredkovateľ môže poplatok vyberať iba od osoby, pre ktorú zamestnanca sprostredkúva. S touto osobou sa tiež sprostredkovateľ dohodne na výške poplatku. Podľa zákona personálna agentúra nesmie od uchádzačov o zamestnanie vyberať poplatky za sprostredkovanie. Niektoré iné úkony, ako napríklad sprostredkovanie dopravy alebo ubytovania, byť spoplatnené môžu. Vždy si zmluvu dôkladne preštudujte a ak Vám niečo nie je jasné, pýtajte sa.

Ak agentúra vydá zmluvu o sprostredkovaní, ktorá nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, je možné podať podnet k jej prešetreniu na Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa dokážu nezákonné postupy agentúry, výsledky šetrenia postúpia na živnostenský úrad, ktorý má oprávnenie pozastaviť alebo zrušiť živnosť na povolenie sprostredkovania práce.

Budúci týždeň sa s Vami na našom blogu podelíme o cenné rady a tipy, ako začať s prácou opatrovateľky v zahraničí. Článok sme pripravovali s tými najpovolanejšími- s dlhoročnými skúsenými opatrovateľkami. Povieme Vám, čo potrebujete k vycestovaniu, kde nájsť najlepšie pracovné ponuky, a do ktorých krajín sa oplatí vycestovať. Ak sme Vás týmto už teraz navnadili na budúce vydanie, kliknite na tlačidlo odoberať, nechajte si blog pohodlne posielať na svoj e-mail a už Vám žiaden článok neujde.