Opatrovateľský kurz - Je potrebné ho mať? Kde je možné si ho urobiť a za koľko?

Published: 26.01.2022 v tipy pre opatrovateľky

Na Slovensku sa na prácu opatrovateľky podľa zákona č. 448/2008 §84 vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov: dosiahnuté vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín. Pokiaľ máte záujem pracovať cez našu agentúru, vo väčšine ponúk absolvovanie kurzu nie je podmienkou. Je však potrebné mať skúsenosti s opatrovaním v rodinách či v zariadeniach. Ak ste absolvovali kurz a máte osvedčenie je to pre vás veľkou výhodou oproti ostatným uchádzačom, ktorí nemajú skúsenosti s opatrovaním. V tomto prípade je potrebné nám zaslať vaše osvedčenie.

Kde si môžem spraviť kurz?

Opatrovateľské kurzy usporadúvajú vzdelávacie inštitúcie na celom Slovensku. Väčšinou v každom meste to zastrešuje Slovenský červený kríž. Kurzy robia aj vzdelávacie agentúry ako je Dôstojný život všetkým, n. o., VaV akademy a BM Agency. Samozrejme na Slovensku je nespočetne veľa organizácií, ktoré sa venujú opatrovateľským kurzom. Pred tým ako investujete peniaze do kurzu si ale overte, či daná agentúra má platnú akreditáciu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Koľko stojí kurz?

Cena kurzov sa líši od vzdelávacích agentúr. Priemerne sa ceny kurzov pohybujú v cenovej relácií od 119 – 289 €. V tejto cene je zvyčajne zahrnuté 220 hodín akreditovaného kurzu, učebné materiály a vystavenie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu.

 

Môžem mať kurz zadarmo?

V prípade, že ste zaradený/á v evidencii uchádzačov o zamestnania na Úrade práce, môžete kurz absolvovať cez REPAS+ a kurz bude pre Vás úplne zdarma. V tomto prípade si musíte podať žiadosť na Vašom Úrade práce najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu. Po podaní žiadosti následne Úrad práce žiadosť zhodnotí a vydá rozhodnutie. Ak Vám bude žiadosť schválená, Úrad práce s Vami podpíše zmluvu a vystaví tzv. REPAS. Toto potvrdenie odovzdáte vzdelávacej agentúre. Do 15 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie doručíte na Úrad práce: doklad o ukončení rekvalifikácie, faktúru vystavenú vzdelávacou agentúrou a žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu.

 

Čo sa naučím na kurze a koľko trvá kurz?

Akreditovaný Kurz Opatrovania trvá minimálne 220 hodín čo je približne 5 týždňov. Kurz sa skladá z troch častí a to je teoretická časť, praktická časť a prax v zariadení sociálnych služieb. Teoretickú časť viete absolvovať vo väčšine vzdelávacích agentúr v pohodlí domova vo forme samoštúdia. V praktickej časti si ako budúce opatrovateľky a opatrovatelia vyskúšate používanie rôznych pomôcok, výmenu posteľnej bielizne pri ležiacom pacientovi, hygienu pacienta, polohovanie, prvú pomoc atď. Prax v rozsahu 80 hodín môžete zvyčajne absolvovať v zariadení sociálnych služieb vo vašom meste. Po absolvovaní praxe Vám dá zariadenie potvrdenie, ktoré odovzdáte vzdelávacej agentúre. Opatrovateľský kurz je zakončený záverečnou skúškou. Následne Vám je vydaný certifikát/osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku platný na celom území Európskej únie.

 

Čo absolvovaním kurzu získam?

Opatrovateľský kurz Vám dodá potrebné vedomosti a zručnosti nevyhnutné na prácu opatrovateľa či opatrovateľky. Naučíte sa opatrovateľské techniky, podávanie liekov, prvú pomoc. informácie o rôznych ochoreniach, komunikáciu s pacientom, sociálne a právne normy v opatrovateľských službách, atď.. Absolvovaním kurzu získate možnosť zamestnať sa ako opatrovateľ/opatrovateľka doma i v zahraničí a získate certifikát  platný v celej EÚ.