Starostlivosť o pacienta na vozíčku

Published: 11.05.2022 v tipy pre opatrovateľky

Opatrovanie pacienta na vozíku je mimoriadne náročné a pri zlých návykoch môže byť pre opatrovateľku veľkou záťažou. Je dôležité mať na pamäti základné princípy pri manipulácií s pacientom a používanie pomôcok, ktoré výrazne uľahčia opatrovanie imobilného pacienta. Opatrovateľka musí mať technické zručnosti pri hygiene pacienta, dvíhaní, obliekaní či podávaní jedla. Okrem toho je dôležitá aj psychologická pomoc pre pacienta, pochopenie jeho duševného stavu a potrieb.

Doprajte pacientovi samostatnosť

Od začiatku ako sa začnete starať o nevládnu alebo čiastočne nevládnu osobu, by ste si mali ako opatrovateľka osvojiť návyk pomáhať len toľko, koľko je nevyhnutne potrebné. Ak teda zdravotne postihnutý človek môže robiť určité veci sám, mal by to robiť. Ak dokáže pri preklade na vozík pomôcť nechajte ho aby sa oprel rukami či nohami. Ak sa dokáže ešte sám najesť, nekŕmte ho. Toto zaobchádzanie má pozitívny vplyv na jeho rehabilitáciu. Ak pre chorého človeka urobíte od začiatku všetko, rýchlo si na to zvykne a stratí vôľu robiť veci, ktoré ešte dokáže sám. Pacienti na invalidnom vozíku by mali v závislosti od druhu a závažnosti svojho postihnutia vykonávať čo najviac činností samostatne.

 

Rešpektujte pacienta aj seba

Pri opatere imobilného klienta je dôležité pri každej činnosti informovať ho čo idete robiť. V prípade, že je duševne v poriadku, počkajte kým vám dá súhlas na daný úkon. Čiže keď napríklad pacienta idete preložiť, polohovať ho, umyť ho, obliecť atď., po prvé: musíte mu povedať, čo sa bude diať, po druhé: musíte mať na to jeho súhlas a po tretie: vyžadovať od pacienta spoluprácu pri danej činnosti. Starostlivosť o postihnutého človeka je náročná úloha. Nestačí byť odhodlaný, trpezlivý a starostlivý. Ako opatrovateľka zdravotne postihnutého človeka zažijete veľa ťažkých emócií. Preto nezabúdajte na pravidelný oddych a relax. Opatrovanie imobilného klienta je nie len fyzicky, ale aj psychicky náročné. 

 

Presun imobilného pacienta - základné pravidlá

Bezpečnosť opatrovateľky pre presunoch klienta je rovnako dôležitá ako bezpečnosť pacienta. Preto pohybové aktivity vykonávané s pacientom je treba vykonávať správne, aby ste si nepoškodili chrbticu a pri prenášaní nedošlo k nehode a pacienta nepustili na zem. Pri zdvíhaní musíte mať vždy pokrčené kolená a úplne rovný chrbát, aby ste si nepreťažili chrbticu. Tiež je dôležité mať široký rozostup chodidiel, vďaka ktorému sa zdvíhaná váha rozloží rovnomerne. Pri presune nemôžete  vykonávať akékoľvek prudké pohyby, ktoré by mohli mať za následok poranenie chrbtice, natiahnutie svalov alebo šliach. Dôležitá je aj vzdialenosť medzi opatrovateľkou a jej zverencom. Čím je menšia, tým ľahšie je nosenie alebo dvíhanie pacienta. Pri premiestňovaní pacienta dbajte na to, aby vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať, bola čo najkratšia. 

 

Zariadenie na presun invalidov - potrebné pomôcky

Na trhu je dostupné špecializované vybavenie na presun pacientov. Jedným z nich je hydraulický zvihák alebo stropný výťah, ktorý umožňuje efektívne presunúť postihnutého z miesta na miesto alebo ľahko zmeniť polohu tela. Samozrejmosťou by mala byť polohovacia posteľ. Pacienta môžete presunúť aj pomocou prenosového pásu, či plachty. Takéto pomôcky výrazne zjednodušia prácu opatrovateľky ale nie vždy si ich klient môže dovoliť. Preto pri presunoch dbajte na svoju chrbticu a dodržiavajte techniky, ktoré ste sa naučili v opatrovateľskom kurze.