Pacient s močovým katétrom - starostlivosť o pacienta

Published: 02.06.2022 v tipy pre opatrovateľky

Katéter sa používa pri inkontinencii pacienta, ktorý nevie udržať moč, alebo sa nevie sám vymočiť. Opatrovateľ a opatrovateľka s ním hlavne prichádzajú do styku pri imobilných pacientoch, ktorý sa nedokážu sami vyprázdniť. Mužom zavádza katéter lekár, ženám zdravotná sestra.

Čo je vlastne katéter

Močový katéter je dutá cievka, ktorá odvádza moč z močového mechúra do vrecka. V prípade, že by sa pacientovi, ktorý sa nedokáže sám vymočiť nezaviedol katéter, moč by sa mu hromadil v močovom mechúre a cestách a mohlo by dôjsť k zlyhaniu obličiek. Zavedenie katétra sa označuje aj ako cievkovanie. Katétre môžu byť jednorazové alebo permanentne zavedené. Jednorazový katéter sa zvyčajne používa na vyprázdnenie mechúra alebo odobratie sterilného moču pri pacientoch po operáciách. Permanentný katéter sa zvyčajne používa u pacientov, ktorý sa z rôznych príčin nedokážu vymočiť alebo nedokážu zadržať moč. Katéter je napojený na zberné vrecko na moč alebo má snímateľný uzáver, s ktorým si senior sám odpúšťa moč pri pocite plného mechúra.

 

Cieľom cievkovania je vyprázdnenie močového mechúra, odobratie vzorky sterilného moču na vyšetrenie, vypláchnutie močového mechúra, zistenie množstva reziduálneho moču po vymočení či aplikácia kontrastnej látky do močového mechúra pred vyšetrením.

 

Typy močových katétrov

Nelatónov katéter je rovný katéter s dĺžkou 24 až 36 cm a je vyrobený z mäkkého materiálu. Využíva sa pri jednorazovom cievkovaní u detí a žien v tehotenstve.

 

Tiemannov katéter je ohnutý katéter, ktorý je ukončený guľôčkou. Využíva sa pri cievkovaní mužov so zväčšenou prostatou.

 

Mercierov katéter je menej flexibilný katéter a je ohnutý do tupého uhla.

 

Kovový katéter v tvare písmena S sa používa u mužov so zúženou močovou rúrou.

 

Foleyho katéter ( balóniková cievka) je katéter, ktorý má nad otvorom malý balónik, ktorý sa po zavedení do močového mechúra naplní sterilnou vodou, čím bráni vypadnutiu.

 

Kondómový katéter sa nasádza priamo na pohlavný úd mužov. Tieto katétre sú pohodlnejšie ako tie, ktoré sa zavádzajú do močovej rúry, ale je potrebné ich meniť každý deň.

 

Suprapubický katéter je katéter, ktorý je zavedený cez malý rez v brušnej dutine.

 

Riziká spojené s cievkovaním

K častým problémom pri pacientoch s katétrom sú infekcie močových ciest a mechúra. V prípade neopatrnom zavádzaní katétra pacienti pociťujú bolesť a môže dôjsť k mechanickému poškodeniu močovej rúry. Dôležitá je aj veľkosť katétra. Pri zle zvolenej veľkosti moč obteká okolo katétra.

 

Katéter je pre ľudské telo cudzím predmetom. Závažnou komplikáciou pri dlhodobom používaní u mužov je zúženie močovej rúry. Dlhodobým používaním katétra sa tiež oslabuje svalovina močového mechúra a zmenšuje sa kapacita mechúra. Preto pokiaľ je to možné, vyprázdňovanie by sa malo dosiahnuť inými, menej rizikovými spôsobmi.

 

Starostlivosť o pacienta s katétrom

Ak je zavedenie katétra u pacienta trvalé, musí sa pravidelne vymieňať, aby nedošlo k infekcii. Intervaly výmeny sú rôzne a závisia najmä od typu katétra. Najčastejšie je to okolo 2-3 týždňov, ale nejaké druhy môžu byť zavedené až tri mesiace. Opatrovateľ a opatrovateľka má za úlohu napojiť močové vrecko na katéter, jeho vypúšťanie a menenie. Dôležité je sledovať produkciu moču, jeho farbu a denné množstvo. Ak je močové vrecko vypúšťacie mení sa približne dva krát za mesiac, prípadne častejšie podľa toho ako je znečistené.