tipy pre opatrovateľky

Pacient s močovým katétrom - starostlivosť o pacienta

Katéter sa používa pri inkontinencii pacienta, ktorý nevie udržať moč, alebo sa nevie sám vymočiť. Opatrovateľ a opatrovateľka s ním hlavne prichádzajú do styku pri imobilných pacientoch, ktorý sa nedokážu sami vyprázdniť. Mužom zavádza katéter lekár, žená…

Čítať ďalej
...
tipy pre opatrovateľky
Pacient s močovým katétrom - starostlivosť o pacienta

02.06.2022

Katéter sa používa pri inkontinencii pacienta, ktorý nevie udržať moč, alebo sa nevie sám vymočiť. Opatrovateľ a opatrovateľka s ním hlavne prichádzajú do styku pri imobilných pacientoch, ktorý sa nedokážu sami vyprázdniť. Mužom zavádza katéter lekár, žená…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Starostlivosť o pacienta na vozíčku

11.05.2022

Opatrovanie pacienta na vozíku je mimoriadne náročné a pri zlých návykoch môže byť pre opatrovateľku veľkou záťažou. Je dôležité mať na pamäti základné princípy pri manipulácií s pacientom a používanie pomôcok, ktoré výrazne uľahčia opatrovanie imobilného …

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Ako komunikovať s pacientmi so sluchovým postihnutím alebo rečovou poruchou

04.04.2022

Je ťažké ako opatrovateľka si predstaviť starostlivosť o chorého človeka bez kvalitnej a efektívnej komunikácie medzi pacientom a opatrovateľkou. Správna komunikácia je veľmi dôležitá. Informácie poskytované pacientom, jeho potreby, obavy, musí opatrovateľ…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Dekubity - liečba, príčiny, prevencia

09.03.2022

Preležaniny, čiže dekubity sa najčastejšie objavujú u pacientov, ktorí sú trvalo imobiliní. Na vzniku dekubitov sa podieľa množstvo faktorov. U pacientov, ktorí dlho zostanú v jednej konkrétnej polohe (sedia alebo ležia), tkanivá odumierajú. Liečba dekubit…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Opatrovateľský kurz - Je potrebné ho mať? Kde je možné si ho urobiť a za koľko?

26.01.2022

Na Slovensku sa na prácu opatrovateľky podľa zákona č. 448/2008 §84 vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov: dosiahnuté vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Infarkt - prevencia, príznaky, starostlivosť

25.01.2022

Milé opatrovateľky a opatrovatelia, v tomto článku sa budeme venovať infarktu a odpovieme na otázky ako čo je to infarkt, aké sú rizikové faktory, aké sú príznaky, ako podať prvú pomoc a aká je starostlivosť o klienta o po infarkte.

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Opatrovanie seniorov počas vianoc v zahraničí

02.11.2021

Vianoce bývajú tým obdobím v roku, kedy sa schádza celá rodina. Mnohí jej členovia žijú od seba ďaleko a nemajú počas zvyšku roka možnosť sa všetci takto stretnúť. Kým mladšie generácie sa tešia najmä na darčeky a koláčiky, tie staršie prežívajú radosť oka…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Zmluva o sprostredkovaní práce- na čo si dať pri jej podpisovaní pozor, má agentúra právo

02.11.2021

Ak ste sa rozhodli, že si prácu, či už doma alebo v zahraničí, nájdete cez personálnu agentúru, budete okrem pracovnej zmluvy podpisovať aj zmluvu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Čo to zmluva o sprostredkovaní je, aké náležitosti má obsahovať a na…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Prvý raz ako opatrovateľka v zahraničí - všetko, čo potrebujete vedieť pred vycestovaním

02.11.2021

Tento článok je určený skôr pre tie z Vás, ktoré v zahraničí doposiaľ ešte neboli a zatiaľ len zbierajú odvahu doň vycestovať. Obavy z práce v zahraničí sú rôzne, častokrát je dôvodom slabá znalosť cudzieho jazyka alebo neorientovanie sa v zákonoch danej k…

Čítať dalej
...
tipy pre opatrovateľky
Demencia – tichý zlodej spomienok?

02.11.2021

Samotný pojem demencia (de mentia) pochádza z latinčiny a označuje ,,niečo, čo prišlo o myseľ, odchádzajúci duchom”. Ako názov napovedá, postihnutému týmto ochorením ubúdajú rozumové schopnosti. Zvyčajne býva najprv postihnutá pamäť pacienta, najskôr…

Čítať dalej